Автомобілі ЧКТКТ

 

Карданна передача і ведучі мости
 

 

 

 

 

ЛЕКЦІЯ  № 24 (2 год.) 

 

ТЕМА: Карданна передача

 

 

МЕТА:  

навчальна: вивчити загальну будову  трансмісії

розвиваюча:  розширити знаня матеріалу для різних моделей автомобілів

виховна: виховати повагу та розуміння важливості знань вивченого матеріалу  

 

ОБЛАДНАННЯ: схеми, плакати, макети, стенд.

 

ПЛАН

1 Карданні шарніри неоднакових і однакових кутових швидкостей

2 Карданні передачі

 

ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ

 

1 Карданні шарніри неоднакових і однакових кутових швидкостей

Карданна передача до ведучого моста складається з карданного вала, шарнірів i проміжної опори. Карданні шарніри забезпечують передавання крутного моменту між валами, oci яких перетинаються під змінними кутами. В трансмісії автомобілів застосовують жорсткі карданні шарніри неоднакових i однакових кутових швидкостей.

Карданный шapнip неоднакових кутових швидко­стей складається з жорстких деталей  ведучої  і  веде­ної  вилок, хрестовини, на шипи якої насаджено голчасті підшипники. Крутний момент передається від вилки  до вилки  через хрестовину. За такої конструкції й рівномірного обертання вилки ведучого вала кутова швидкість веденої вилки змінюватиметься двічі за кожен оберт: збільшуючись i зменшуючись. Тому такий шарнір називають шарніром неоднакових кутових швидкостей.

У приводі передніх керованих i ведучих коліс автомобилів підвищеної прохідності застосовують шарнipи однакових кутових швидкостей двох типів: кулькові й кулачкові.

Кульковий карданный шарнір (рис. 2.17, 6) складається з двох фа-сонних кулаків 5 з овальними канавками, куди закладаються ведучі кульки 7. Для центрування вилок використовують сферичні западини на їxнix внутрішніх торцях, в яких установлюється центрувальна кулька б.

Під час передавання крутного моменту ведучі кульки розташовуються незалежно від кутових переміщень вилок у їxнix овальних ка­навках у площині, яка поділяє кут між осями навпіл. У результаті обидві вилки обертаються з однаковими кутовими швидкостями.

Кулачковый карданний шарнір однакових кутових швидкостей (рис. 2.17, в) застосовують у приводі переднього колеса автомобіля «УРАЛ – 375».

 

 

 Рисунок 3.10 – Жорсткі  карданні шарніри:

 а — неоднакових кутових швидкостей; б — кульковий однакових кутових швидкостей; в — кулачковий однакових кутових швидкостей; 1 — ведуча вилка; 2 — хрестовина; 3 — голчасті підшипники; 4 — ведена вилка; 5 — фасонні кулаки; 6 — центрувальна кулька; 7 — ведучі кульки; 8 — піввісь колеса; 9 — вилка шарніра; 10 — кулаки; 11 — сталевий диск

 

До конструкції шарніра включено зовншню піввісь 8 колеса, яка входить шліцьовим кінцем у вилку 9  шарніра. Внутрішню піввісь виконано як одне ціле з вилкою 9 шарніра, а її зовнішній кінець стикується з шестернею диференціала шліцьовим з'єднанням. У вилки 9 установлено кулаки 10, у пази яких закладено сталевий диск 11. Під час роботи шарніра піввісі обертаються разом iз вилками навколо кулаків у горизонтальній площині, а разом iз кулаками — навколо диска у вертикальній площині. Таким чином забезпечується передавання крутного моменту на ведучі й керовані передні колеса.Недолік розглянутого шарніра — підвищене тертя в місцях з'єднання диска й кулаків iз вилками, внаслідок чого знижується коефіцієнт корисної дії й підвищуються нагрівання та спрацьовування шарнірa під час роботи.             

 

2 Карданні передачі

Карданна передача автомобля ЗИЛ-130 складаеться з проміжного  та основного карданних валів, з'єднаних один з од­ним. Проміжний вал спирається на проміжну опору, що складаєть­ся з шарикопідшипника, уставленого в гумове кільце з металевим кронштейном. На передньому кінці проміжного вала прива­рено вилку карданного шірніpa, а другий кінець його виконано у вигляді шліцьової втулки, в яку вставлено шліцьовий кінець вил­ки карданного шарнipa основного вала. Завдяки ковзному шліцьовому з'єднанню проміжного й основного карданних валів їхня загальна довжина може змінюватися в paзi вертикальних переміщень ведучого моста на нерівностях дороги.  Карданні шарніри складаються з двох вилок, у вушка яких уста­новлено хрестовину  з шипами й голчастими підшипниками.  Кожен підшипник складається зi сталевого стакана з голками, закpiплeнoгo у вушку вилки кришкою, стопорного пластиною та двома болтами. Змащуються голчасті підшипники від прес-оливниці  ка­налами у хрестовині. Витіканню мастила з підшипників запобтають торцеві ущільнювачі й гумові самопідтискні сальники у вилках.    Карданні вали виготовляються з тонкостінних сталевих труб, на кінцях яких запресовано й приварено хвостовики вилок. Після складання карданні вали балансують для зменшення вібрацій, які виникають під час роботи карданної передачі.

Щоб усунути нepiвномірність обертання веденого вала в карданній передачі, як правило, застосовують два шарніри неоднакових ку­тових швидкостей, розташованих на кінцях карданного вала. Тоді нерівномірність обертання, що виникає в першому ведучому шарніpi, компенсується нерівномірністю обертання другого шарніра, й ве­дений вал обертається piвномірно, з кутовою швидкістю ве­дучого вала. Така карданна передача називаеться подвійною. Одинарнi передачі з одним жорстким карданним шарніром практично не застосовуються.

 

 

 Рисунок 3.11 – Карданна  передача:

1,6— відповідно проміжний i основний карданні вали; 2 — шліцьова втулка; 3 — проміжна опора; 4 — кронштейн; 5 — голчасті підшипники; 7— прес-оливниця; 8 — хрестовина; 9 — вилка; 10 — гумове кільце; 11—  шарикопідшипник 

 

 

 

 

УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ:

 

 ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:

1 Вивчити й конспектувати необхідний матеріал з   [7] c.252-255

 

ВИКЛАДАЧ – Колот П.Д.

 

 

 

ЛЕКЦІЯ  № 25,26 (4 год.) 

 

ТЕМА: Механізм ведучих мостів

 

 

МЕТА:  

навчальна: вивчити загальну будову  механізмів ведучих мостів

розвиваюча:  розширити знаня матеріалу для різних моделей автомобілів

виховна: виховати повагу та розуміння важливості знань вивченого матеріалу  

 

ОБЛАДНАННЯ: схеми, плакати, макети, стенд.

 

ПЛАН

1 Одинарні, прості передачі

2 Подвійні головні передачі

3 Диференціал його будова та принцип роботи

 

ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ

 

1 Одинарні, прості передачі

Головна передача, диференціал, півосі (приводні вали) і маточини ведучих коліс

 

Рисунок 3.12 – Задній міст автомобіля

Головна передача призначена для збільшення тягового зусиля і передачі обертового(крутного) моменту під кутом 90 градусів від карданної передачі на півосі.

 Головна передача автомобіля являє собою редуктор, який зменшує частоту обертання ведучих коліс порівняно з карданним валом. Головна передача, що складається з однієї пари конічних шестерень, називається одинарною, а з двох пар шестерень — конічної і циліндричної — подвійною.

 Вал 2 ведучої шестірні 4 встановлюють на двох конічних 3 й одному циліндричному 16 роликових підшипниках. Ведена шестірня 5 прикріплена до коробки диференціала. Коробка складається з двох половин 10 і 11 і разом з шестірнею 5 обертається на двох конічних роликових підшипниках 9, закріплених у гніздах картера 15 редуктора за допомогою кришок 12.  У головній передачі застосовують гіпоїдне зачеплення шестерень. Особливість його полягає в тому, що осі ведучої і веденої шестерень не перетинаються, оскільки вісь ведучої шестірні знаходиться нижче від осі веденої. Перевага гіпоїдної передачі порівняно із звичайною конічною полягає в більш плавному зачепленні і безшумній роботі шестерень.  Передаточне число головної передачі — 6,83.

 

2 Подвійні головні передачі

Основні частини її: ведуча 5 і ведена 1 конічні, ведуча 4 і ведена 2 циліндричні шестірні. Вал ведучої конічної шестірні встановлюють у стакані картера редуктора на двох конічних роликових підшипниках, вал веденої конічної і ведучої циліндричної шестерень також обертається на двох конічних роликових підшипниках. Ведена циліндрична шестірня прикріплена до коробки диференціала і разом з нею встановлена на двох роликових конічних підшипниках.  Ведена циліндрична шестірня кріпиться до коробки диференціала і разом з нею встановлюється на двох кулькових конічних підшипниках.  Перевага подвійної головної передачі, яка застосовується на деяких вантажних автомобілях, порівняно з одинарною полягає в тому, що вона дає можливість при великих передаточних числах дещо зменшити зовнішні розміри середньої частини картера заднього моста і цим підвищити дорожній просвіт автомобіля (відстань від його нижчої точки до дороги). 

 

Рисунок 3.13 – Механізми  ведучого заднього моста:

1, 2 — відповідно ведуча й ведена конічні шестерні; 3, 6 — відповідно ліва та права чашки диференціала; 4 — хрестовина; 5, 12 — відповідно ведена й ведуча циліндричні шестерні; 7— півісь; 8 — балка; 9 — картер; 10 — півосьові шестерні; 11 — сателіти

 

 

 Ведучий вал головної передачі виконано як одне ціле з ведучою конічною шестернею 1. Його встановлено на конічних роликових підшипниках у стакані, закріпленому на картері 9 головної передачі. Тут же в картері на роликових конічних підшипниках установлено проміжний вал 13 з ведучою циліндричною шестірнею 12. На фланці вала жорстко закріплено ведену конічну шестірню 2, що перебуває в зачепленні з шестірнею 1. Ведену циліндричну шестірню 5 з'єднано з лівою 3 та правою 6 чашками диференціала, які утворюють його коробку. В коробці встановлено деталі диференціала: хрестовину 4 з сателітами 11 і півосьовими шестернями 10.

Під час роботи головної передачі крутний момент передається від карданної передачі на фланець ведучого вала та його шестерню 1, далі на ведену конічну шестерню 2, проміжний вал і його шестерню 12, ведену циліндричну шестерню 5 і через деталі диференціала на піввосі 7, зв'язані з маточинами коліс автомобіля.             

 

3 Диференціал його будова та принцип роботи

Диференціал

 

 

Рисунок 3.14 – Диференціал

 а—деталі; б—схема дії; 1 — сателіти; 2 — шестірні півосей (приводних валів); З— хрестовина; 4— коробка диференціала; 5 і 6- ведена і ведуча шестірні головної передачі; 7 — півосі

 Диференціал дає можливість ведучим колесам обертатися з різною швидкістю на поворотах і під час руху автомобіля по нерівній дорозі. Диференціал складається з коробки 4, в якій установлена хрестовина 3. На неї надіто чотири шестірні 2, так звані сателіти. Вони входять у зачеплення з двома шестірнями 1 півосей 7. Поки обидва колеса проходять однаковий шлях, сателіти, обертаючись разом з коробкою диференціала, приведуть у рух обидві шестірні 1. Навколо своєї осі сателіти не обертаються. Коли ж одна з шестерень 1 уповільнить рух, сателіти почнуть прокручуватися навколо осей хрестовини і примусять іншу шестірню І, з'єднану з піввіссю, швидше обертатися. Півосі з'єднують диференціал з ведучими колесами і приводять їх у дію. Кожна піввісь 7 з'єднана одним кінцем з шестірнею 1, а другим — з маточиною колеса. Головна передача, диференціал і приводні вали розміщені в стальному картері, вентиляція якого здійснюється через сапун 3.

 

 

УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ:

 

 ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:

1 Вивчити й конспектувати необхідний матеріал з  [7] c.255-260

 

ВИКЛАДАЧ – Колот П.Д.Создан 26 мар 2016  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником